Previous slide
Next slide

Miks on vaja praktikat?

Praktika osakaal õppekavades on suur ja praktika roll õppeprotsessis väga oluline. Praktika on inimeste arengut toetav ja põnev õppekava osa ning paljud noored eelistavad just tänu praktikale tulla õppima praktilisi erialasid. Praktikat on vaja erialaste teadmiste ja oskuste, üldiste oskuste ja valdkonna arenguks. 

Miks on vaja praktikat?

Praktika osakaal õppekavades on suur ja praktika roll õppeprotsessis väga oluline. Praktika on inimeste arengut toetav ja põnev õppekava osa ning paljud noored eelistavad just tänu praktikale tulla õppima praktilisi erialasid. Praktikat on vaja erialaste teadmiste ja oskuste, üldiste oskuste ja valdkonna arenguks. 

Praktikajuhendaja ja praktikandi koos õppimine

Tulemusliku praktika eeldus on juhendaja ja praktikandi dialoog.  Oluline on nii juhendajal kui praktikandil läbi mõelda, mida teha enne praktikat, praktika ajal ja pärast praktikat, mis on juhendaja ja praktikandi roll ja vastutus praktikaprotsessis. Uuri, mida ootab juhendaja praktikandilt ja vastupidi, mida soovitavad juhendajad praktikandile, et praktika oleks tulemuslik ning saaks koos õppida.

Praktikajuhendaja ja praktikandi koos õppimine

Tulemusliku praktika eeldus on juhendaja ja praktikandi dialoog.  Oluline on nii juhendajal kui praktikandil läbi mõelda, mida teha enne praktikat, praktika ajal ja pärast praktikat, mis on juhendaja ja praktikandi roll ja vastutus praktikaprotsessis. Uuri, mida ootab juhendaja praktikandilt ja vastupidi, mida soovitavad juhendajad praktikandile, et praktika oleks tulemuslik ning saaks koos õppida.

Eneseanalüüsi võimalused praktikal

Eneseanalüüs aitab kogemusest õppida. Eneseanalüüsi õnnestumiseks on oluline teha seda teadlikult ja seada endale eesmärgid. Praktikandi eneseanalüüsi eesmärk on leida vastus küsimusele, kuidas ma saavutasin õpiväljundid? Juhendaja eneseanalüüsi eesmärk on vastata küsimusele, kuidas ma toetasin praktikanti õpiväljundite saavutamisel?

Eneseanalüüsi võimalused praktikal

Eneseanalüüs aitab kogemusest õppida. Eneseanalüüsi õnnestumiseks on oluline teha seda teadlikult ja seada endale eesmärgid. Praktikandi eneseanalüüsi eesmärk on leida vastus küsimusele, kuidas ma saavutasin õpiväljundid? Juhendaja eneseanalüüsi eesmärk on vastata küsimusele, kuidas ma toetasin praktikanti õpiväljundite saavutamisel

Väärtustav koostöö

Väärtustav koostöö erinevate praktika osapoolte vahel on tulemusliku praktikaprotsessi vundament. Iga osapool mõistab oma rolli ja vastutust ning väärtustab koostööd teiste osapooltega. Praktikaprotsessi sisenevad erinevad inimesed erineva kogemuse, hoiaku ja erinevate väärtuste, teadmiste, oskuste, isikuomadustega. Kõik osapooled liiguvad koos sõnastatud eesmärgi poole vastavalt kokkulepetele ja samas arvestades, et kõik on erinevad. Väärtustav koostöö algab enne esimest kohtumist.

Väärtustav koostöö

Väärtustav koostöö erinevate praktika osapoolte vahel on tulemusliku praktikaprotsessi vundament. Iga osapool mõistab oma rolli ja vastutust ning väärtustab koostööd teiste osapooltega. Praktikaprotsessi sisenevad erinevad inimesed erineva kogemuse, hoiaku ja erinevate väärtuste, teadmiste, oskuste, isikuomadustega. Kõik osapooled liiguvad koos sõnastatud eesmärgi poole vastavalt kokkulepetele ja samas arvestades, et kõik on erinevad. Väärtustav koostöö algab enne esimest kohtumist.

Arengut toetav ja edasiviiv tagasiside

Tulemusliku praktika aluseks on arengut toetav, sisuline ja edasiviiv tagasiside kõikidelt praktika osapooltelt.

Tagasiside aitab kõikidel osapooltel mõista, kuidas seni on läinud, mida muuta, arendada, täiustada. Tagasidet andes on hea mõelda, mis on praktika eesmärk, st mida tahetakse saavutada, milline on hetkeseis ning mida on vaja teha, et eesmärk saavutada.

Arengut toetav ja edasiviiv tagasiside

Tulemusliku praktika aluseks on arengut toetav, sisuline ja edasiviiv tagasiside kõikidelt praktika osapooltelt.

Tagasiside aitab kõikidel osapooltel mõista, kuidas seni on läinud, mida muuta, arendada, täiustada. Tagasidet andes on hea mõelda, mis on praktika eesmärk, st mida tahetakse saavutada, milline on hetkeseis ning mida on vaja teha, et eesmärk saavutada.

Juhendaja arengu toetamise võimalused

Juhendaja roll on väga suur ja oluline praktikaprotsessis. Sisekaitseakadeemia magistriõppes on tehtud mitu huvitavat uuringut, kus on keskendutud juhendaja arengule. Tutvu uuringute tulemustega.

Praktikajuhendajate koolitusel töötasime koos juhendajatega välja algajale praktikajuhendajale vajaliku tööriistakasti ja soovitused n-ö oma tassi täitmiseks. Loe ka seda, mida peavad juhendajad tunnustuseks ning mis neid motiveerib.

Juhendaja arengu toetamise võimalused

Juhendaja roll on väga suur ja oluline praktikaprotsessis. Sisekaitseakadeemia magistriõppes on tehtud mitu huvitavat uuringut, kus on keskendutud juhendaja arengule. Tutvu uuringute tulemustega.

Praktikajuhendajate koolitusel töötasime koos juhendajatega välja algajale praktikajuhendajale vajaliku tööriistakasti ja soovitused n-ö oma tassi täitmiseks. Loe ka seda, mida peavad juhendajad tunnustuseks ning mis neid motiveerib.

Põnevad lood praktikatest

Loe lugusid nii Sisekaitseakadeemia praktikantidelt kui ka sisejulgeoleku valdkonna praktikajuhendajatelt ning saad teada, mida põnevat on praktikal juhtunud.

Põnevad lood praktikatest

Loe siit lugusid nii Sisekaitseakadeemia praktikantidelt kui ka sisejulgeoleku valdkonna praktikajuhendajatelt ning saad teada, mida põnevat on praktikal juhtunud.

 

Kuidas koostati veebileht praktikad.ee?

Merle Tammela (SVEPS, SVEPPP, SVEPKO projektide eestvedaja, Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuht) selgitab:

Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi tulemusliku arendamise võtmekoht on edendada sisejulgeoleku valdkonnas väärtustavat koostöökultuuri praktika osapoolte vahel ning laiendada koostöövõrgustikku, sh teiste koolidega.

 

Praktikasüsteemi arendamist on toetanud kolm Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud koostööprojekti:
• „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem – ühine vaade tulevikku“, /SVEPS/, 01.03.2017–30.09.2018. Loe SIIT – ajakiri Verbis Aut Re 2/2018 (4) lk 10.
• „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt“, /SVEPPP/, 04.02.2019–30.11.2020. Loe SIIT – ajakiri Verbis Aut Re 1/2020 (9) lk 21.
• „Sisejulgeoleku valdkonna praktikate koostöökultuuri arendamine“ /SVEPKO/, 05.04.2021–30.06.2022. Loe SIIT – Verbis aut Re 1/2022(15) lk 26.

Projektidega oleme toetanud kutse- ja rakenduskõrghariduseõppe praktikajuhendajate professionaalset arengut, jaganud mõtteid praktikatega seotud olulistel teemadel, arendanud praktikate veebikeskkonda.

Projektide elluviimisele ja praktikate veebikeskkonna loomisele aitasid kaasa Tallinna, Viru ja Tartu vanglate, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse ning Maksu- ja Tolliameti praktikate ettevalmistamise, läbiviimisega ja tagasisidestamisega seotud võtmeisikud, praktikajuhendajad, praktikate koordinaatorid, Sisekaitseakadeemia praktikate korraldamisega seotud töötajad, praktikate kuraatorid, praktikandid, õppejõud.

“Keegi ei saa sümfooniat vilistada. Selle mängimiseks on vaja tervet orkestrit” /H.E. Luccock/

VIDEO: Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu tervitab praktikate osapooli