Põnevad lood praktikatest

Loe lugusid nii Sisekaitseakadeemia praktikantidelt kui ka sisejulgeoleku valdkonna praktikajuhendajatelt ning saad teada, mida põnevat on praktikal juhtunud.  

Päästekolledži praktikant Liis

Mul oli võimalus olla Pirita päästekomandos päästetööde taktika ja juhtimise praktikal. Praktika eesmärk oli osaleda valvevahetuse töös meeskonnavanema töövarjuna, õppida tundma meeskonnavanema tööd, operatiivset ja administratiivset juhtimist ning komando töökorraldust. Praktika jooksul ei saanud Pirita päästekomandos küll ühtegi väljakutset, kuid sellegipoolest sain põneva ja karastava kogemuse osaliseks. Sain osaleda veepääste õppusel Pirita jõe jääkülmas vees kuivülikonnas ulpides ja õppida tundma Pirita päästekomando erivõimekust – veepäästet.

Loe lisaks

Lisaks sain osaleda erinevatel õppustel ja koolitustel. Koolituste teemad olid seinast seina, loomapäästest kuni alternatiivkütustega sõidukite kustutamiseni. Samuti saime päästemeeskonnaga harjutada voolikuliini hargnemist õppetornis ja uksesimulaatoril ukse avamist.

Meeskonnatööle lisaks sain meeskonnavanemaga harjutada taktikalist mõtlemist erinevate sündmuste juhtimiseks. Mängisime paberil läbi, mida ja kuidas teha, et päästesündmuse juhtimine oleks tulemuslik.

Päästemeeskondadel on oluline tunda ka oma regiooni suurimaid objekte. Pirita päästekomando regiooni jääb ka Sisekaitseakadeemia Tallinna Kase tn õppehoone. Seetõttu sain praktika raames kokku leppida ka Sisekaitseakadeemia hoonega tutvumise. Kui koolis käidud aja jooksul muidu Sisekaitseakadeemia tehnoruumidesse, katusele ja rektoraati asja pole, siis praktika käigus nägin ka need ära!

Kuigi praktika ei möödunud just päästeauto tulede ja vilede saatel, siis praktika oli sellegipoolest põnev ja tegevusterohke. Päästesündmuste puudumine näitab seda, et on tehtud head ennetustööd ja Päästevõrgustiku strateegia mõttes on see ainult positiivne!

Politseikolledži kutseõppe avaliku korra praktikant Mark Gabriel

Olen algusest peale teadnud, et õpitu seostamine teiste õppeainetega on vajalik nende omandamiseks, kuid läbi praktika nägin ise, et hea toimetulek koolis aitab oluliselt kaasa ka tööülesannete täitmisel. Seadusandlus on valdkond, millega vähesed meist enne Sisekaitseakadeemiasse astumist kokku on puutunud. Praktikal kogesin, et seaduste ja oma tegevuste aluste tundmine, aitab langetada töös vajalikke otsuseid. Tuues kasvõi näite kiiruse ületamisest. Vastavalt sõiduki kiirusele muutub paragrahvi lõige, mis näeb ette juba teistsuguse mõjutusvahendi.

Loe lisaks

Samuti olid praktikal suureks abiks koolis läbitud õppeained maismaapiiri valvamise kohta. Tänu õppeainetele teadsin ma, milliseid märke piiril patrullides jälgida ning otsida. Täpselt nagu koolist saadud teadmised andsid mulle pädevuse maismaapiiri valvamisel, tegid nad töö võimalikuks ka politseipatrullis.
Piirivalve osa praktikast oli minu jaoks väga huvitav. Ka koolis meeldisid mulle maismaapiiri valvamisega seotud õppeained, kuid nende praktiline kasutamine patrullides meeldis mulle väga. Mul on hea meel, et õpime nii politsei- kui piirivalvetööd ning pärast lõpetamist on meil võimalik tööle asuda mõlemal töösuunal. Sain kasutada ja näha erinevaid seadmeid, mida kasutatakse piiri valvamisel ning kui uurisin kolleegidelt varasemate juhtumite kohta, sain ettekujutuse, milliste rikkumistega võib piiril kokku puutuda.
Kokkuvõtvalt võin öelda, et jäin praktikaga väga rahule. Juhendajad suhtusid minusse sõbralikult ja toetavalt ning töö on väga huvitav.

Politseikolledži kutseõppe avaliku korra praktikant Janely

Enda suurimaks tugevuseks pean suurt huvi sisejulgeoleku valdkonna ja politseitöö vastu. Kuna oman 1,5 aastast abipolitseiniku kogemust Põhja prefektuuris, siis tean, mida tähendab olla politseinik ja milline see töö välja näeb. Mul on olnud kooli kandideerimisest saadik teadlik siht silme ees ning see on ka minu trump. Eelnev kogemus mind selle praktika juures alt ei vedanud ning tänu sellele oli politseipraktika minu jaoks pigem eelnevate teadmiste ja oskuste kinnistamine kui tundmatus kohas vette hüppamine ja millegi uue proovimine.

Loe lisaks

Küll aga aitas see praktika mõista piirivalvetöö olemust ning seitse vahetust piirivalvuritega koostööd andis sellele praktikale teise tähenduse. Just piirivalve praktikal õppisin ma enda kohta seda, et mul võiks olla edukas tulevik koerajuhina. Kuigi mul on alati koerad loomadena meeldinud, sain ma koerapatrullis näha, kui huvitav oleks koertega ka koos töötada. Koerajuhi ameti jaoks sobib inimene, kes on aktiivne, heas füüsilises vormis ja suudab end kehtestada ka siis, kui ei kasuta valju häält. Kuigi viimasega pean ma veel vaeva nägema, leian, et minu huvi ja kiire õppimisvõime toetab selle oskuse arendamist. Minu kui suure loomaarmastaja jaoks võiks see töö sobida, sest selle abil saaksin ühildada oma palgatöö ja huvid.