Juhendaja ja praktikandi koos õppimine

Tulemusliku praktika  eeldus on juhendaja ja praktikandi dialoog. Loe ajajoonelt, mida teevad juhendaja ja praktikant enne praktikat, praktika ajal ja pärast praktikat.
Mõtiskle koos meiega, mis on juhendaja ja praktikandi roll ja vastutus praktikaprotsessis.
Uuri, mida ootab juhendaja praktikandilt ja vastupidi, mida soovitavad juhendajad praktikandile, et praktika oleks tulemuslik.

Ajajoon: juhendaja ja praktikandi tegevused
ENNE praktikat

Ajajoon: juhendaja ja praktikandi
ESIMENE kohtumine

Ajajoon: juhendaja ja praktikandi
koostöö praktika AJAL

Juhendaja

Praktikant

Ajajoon: juhendaja ja praktikandi
kokkuvõttev kohtumine

Ajajoon: juhendaja ja praktikandi tegevused
PEALE praktikat

Juhendaja ja praktikandi roll ja vastutus

VIDEO: Ivo Nigul arutleb praktikajuhendaja rolli ja vastuste teemal
ning Robert Põldoja ja Maris Praatsi arutlevad praktikandi rolli ja vastutuse teemadel

Ootused juhendajale ja praktikandile

VIDEO: praktikant Aune Maria Marjapuu ja praktikajuhendaja Annela Sinisalu arutavad teemal „Mida ootab praktikant praktikajuhendajalt ja praktikajuhendaja praktikandilt
enne praktikat, praktika ajal ja pärast praktikat?“

Soovitused praktikantidele

VIDEO : praktikajuhendajate soovitused praktikantidele annab edasi SVEPPP, SVEPS ja SVEPKO projektijuht Merle Tammela

KINNISTA TEADMISI. Mida Sina arvad? Vali sobiv vastusevariant ja loe ka seda, mida meie arvame.

Miks me nii arvame?

ESF rahastatud praktikasüsteemi arendamist toetavates projektides SVEPS, SVEPPP, SVEPKO  vahetasid baaskoolitustel mõtteid ametite praktikajuhendajad ja praktikakoordinaatorid, kooli praktikakuraatorid juhendaja ja praktikandi koostöö teemal “Enne praktikat, praktika ajal ja peale praktikat”.

praktikajuhendaja arvamus
0
praktikajuhendaja baaskoolitusel arutati teemal "Enne praktikat, praktika ajal ja peale praktikat"
0
praktika kuraatori ja praktika koordinaatori arvamus
0