Miks on vaja praktikat?

Praktika osakaal õppekavades on suur ja praktika roll õppeprotsessis väga oluline.
Praktika on inimeste arengut toetav ja põnev õppekava osa ning paljud noored eelistavad just tänu praktikale tulla õppima praktilisi erialasid.

Praktika on vajalik eelkõige kolmel põhjusel:

1. Erialased teadmised ja oskused

Praktikal on võimalus arendada erialaseid teadmisi ja oskusi.

2. Üldised oskused

Praktikal on võimalus arendada erinevate osapoolte üldiseid oskusi, kujundada väärtusi ja hoiakuid.

3. Valdkonna areng

Praktika toetab valdkonna (nt sisejulgeoleku) arengut ja jätkusuutlikkust.

Erialaste teadmiste ja oskuste areng:

 • praktikal puutub praktikant kokku reaalsete töösituatsioonidega
 • praktikandil on võimalik saada reaalne töökogemus, tekib tööharjumus
 • praktikal on võimalus koolis saadud teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada
 • praktilistes tegevustes on võimalik välja selgitada lüngad teoreetilistes teadmistes
 • praktikandil on võimalik tutvuda eriala, tööspetsiifika ja tulevaste kolleegidega
 • praktikal on võimalik koos kogenud kolleegi/juhendaja/mentoriga õppida ja arutleda erialastel teemadel

Praktika raames on võimalik arendada üldisi oskusi:

 • analüüsioskus
 • meeskonnatöö oskus
 • karjääri planeerimise oskus (praktikant saab teha teadlikuma valiku)
 • eesmärkide püstitamise oskus
 • ajaplaneerimise oskus
 • suhtlemisoskus
 • kuulamisoskus
 • kontakti loomise oskus
 • eneseväljenduse oskus
 • probleemide ja konfliktide lahendamise oskus
 • keeleoskus
 • põhjus-tagajärg-seos-mõistmine
 • tehnoloogiate kasutamise oskus
 • vastutuse võtmine jne

Eriala/valdkonna (nt sisejulgeolek) areng ja jätkusuutlikkus:

 • praktikal saab hinnata praktikandi erialale sobivust
 • praktikal saab värvata uusi pädevaid töötajaid meeskonda
 • praktikal on võimalus teha erinevatel põlvkondadel koostööd, paremini üksteist mõista ja toetada
 • praktika tagasiside analüüside põhjal saab amet, ettevõte, valdkond koostöös kooliga õppekava arendada nii, et omandatud haridus vastaks tööandja ootustele
 • praktika juhendajad saavad praktikantidelt uusi ideid ja teadmisi rahvusvahelistest uuringutest ning avastustest
 • praktika ajal tekib sügavam huvi eriala/valdkonna vastu, soovitatakse teistel eriala õppima tulla

VIDEO: praktikant Sten Haasma ja praktikajuhendaja Aleksei Bronzov 

arutlevad teemal “Miks on vaja praktikat?”

VIDEO: “Miks on vaja praktikat?”

KINNISTA TEADMISI. Kastide all on märksõnad. Lohista märksõna sellesse kasti, kuhu see Sinu arvates kõige paremini sobib.

Miks me nii arvame?

ESF rahastatud praktikasüsteemi arendamist toetavates projektides SVEPS, SVEPPP, SVEPKO vahetasid ametite praktikajuhendajad ja praktikakoordinaatorid, kooli praktikakuraatorid koolitaja Shvea Järveti ja projektijuhi Merle Tammela eestvedamisel mõtteid praktika olulisuse teemadel.

praktikajuhendaja arvamus
0
praktikajuhendaja koolitusel arutati teemal "Miks on vaja praktikat?"
0
koolitajat
0